Djevelen er i detaljene er et begrep som blir brukt om oppgaver hvor hver minste detalj er avgjørende for et korrekt utfall. Jeg synes det passer til det å studere teknikker i kampkunst. Vi snakker mye om ”basic” i våre aktiviteter. Hva er denne ”basicen”? Vi tenker oss grunnlagsteknikkene som ”basic”. Med andre ord grunnstillinger, de mest brukte blokkeringer, slag, spark, korrekt bevegelse og pust i utførelse.

Jeg vil påstå at dersom du mestrer de tre mest fundamentale sparkene, frontspark, sidespark og rundspark, så vil de andre sparkene være enkle å lære. På samme måte er det lettere å avansere i antall og kvalitet på teknikker dersom man har brukt tid og mestrer fundamentet.

Når har man mestret grunnteknikkene/fundamentet/basic? Dersom jeg spør en begynnerklasse som har brukt en måned på å trene første mønster om de kan det nå, så er stort sett svaret, ja. I forhold til hvor de skal være i nivå, så er dette riktig, men mestring i kampkunst er individuelt. Individuelt i forhold til fartstid og forståelse. I forhold til en avansert elev, er det kanskje ikke tilfredsstillende mestring og forståelse.

I grunnteknikkene ligger det bevegelsesmønster og prinsipper for videre læring. Allikevel vil jeg påstå at vi aldri blir ferdig med grunnteknikkene. Tanken bak dette er ikke ment som en svevende zen-tilnærming. Jeg opplever at desto mer jeg lærer, flere detaljer oppdager jeg i fundamentet som er grunnteknikkene. Det å lete etter balanse i stillingene både i stillstand og i bevegelse, kjenne etter hvordan man kollapser for å eksplodere, være oppmerksom på om man beveger seg korrekt i forhold til egen fysiologi osv. Så med andre ord etter hvert som din forståelse og mestring øker, vil du gjøre nye oppdagelser hver gang du returnerer til grunnlaget. Det blir som en rekke sirkler hvor du returnerer til utgangspunktet, men sirklene du lager blir større i takt med forståelse.

Det er lag med detaljer, som når de oppdages og mestres blir en del av det grovmotoriske repertoaret, slik at nye detaljer kommer til syne. I et taktisk perspektiv, så vet vi at i en krisesituasjon så er det kun grovmotoriske bevegelser som fungerer. Men også grovmotorikk er en viss grad individuelt. Nettopp det å ta seg tid til å studere detaljene i trygge omgivelser, vil utvide vårt grovmotoriske repertoar i en krisesituasjon.

Derfor tror jeg det er viktig å hele tiden ha fokus på grunnlagsteknikkene og lete etter nye detaljer. Slik vil din kunnskapssirkel stadig utvides.

Jeg snakker om nettop dette temaet i denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=TXQ3iePfwVA&t=9s
God trening og lykke til med dypdykk i detaljene.