Vi opplever alle at fysiologien vår endres og vi må finne nye måter å drive fysisk aktivitet. Ikke bare endrer fysiologien seg, men også vår psykiske tilnærming. Det er her taekwondo er unik, da det finnes så mange aspekter å fokusere på.

Kroppen vår fra morgen til kveld endrer seg energimessig, på samme måte som den gjør det ved at vi blir eldre. Derfor er det viktig at vi tilpasser vår tilnærming til trening i forhold til disse prinsipper. En morgenøkt bør kanskje variere i intensitet og innhold fra en kveldsøkt, på samme måte som vår trening bør endres i forhold til alder.

Hvordan skal vi definere begrepet alderdom? Det er klart det er varierende fra individ til individ hvordan man møter de forskjellige fasene i livet.

Vi kan definere alderdom som den fasen i livet da mennesket i større eller mindre grad er preget av at aldringsprosessen svekker organismen. Menneskets normale livsløp kan deles inn i tre perioder: Oppvekst, moden alder og alderdom.

Aldring kan defineres som summen av alle irreversible fysiologiske prosesser som rammer alle individer av en art og som fører til en slik svekkelse av organismen som helhet, at det ikke er forent med liv. Aldringen setter spor etter seg i alle organer

Aldringens tegn kan vi både se og måle. Individets ytre endrer seg på en karakteristisk måte. Huden blir tynnere og slappere. Fordi underhudsfettet svinner, legger huden seg tettere over knokler og muskler, slik at ansiktstrekkene blir skarpere. Ofte blir huden også tørrere og skaller lettere av, og den blir mindre motstandsdyktig mot vann, såpe, gniing og andre påvirkninger. Huden blir ikke så lett solbrent, men i stedet opptrer det fregnelignende pigmenteringer. Musklene svinner, leddene blir stivere, og knoklene blir svakere på grunn av kalktap, som øker faren for brudd. Hjertets muskelmasse, kraft og funksjon svekkes og fører til redusert mengde blod som pumpes ut i kroppen per minutt, og dermed reduseres også opptak av surstoff til kroppen. Surstoffopptaket blir ytterligere redusert ved at lungene mister sin elastisitet

Gjennom taekwondo trening kan vi opprettholde en god bevegelighet og man holder kroppen myk. Dette i seg selv kan forhindre en rekke lidelser som bla lidelser i rygg og ledd grunnet mangel på bevegelse. Mange eldre som ikke har drevet med fysisk trening opplever at ryggraden stivner, noe som igjen fører til mindre bevegelighet, som igjen kan føre til andre lidelser. Jeg kom over et sitat som lød:

You are as old as your spine.

Jeg er 100% enig i dette utsagnet.

Vi kan gå uker uten mat, dager uten vann, men kun minutter uten pust. Derfor er det viktig å utøve enhver teknikk med korrekt pust. Muskulatur og organers positiv utvikling og respons krever rett pust. Derav pusteteknikker vi finner og kan erverve oss gjennom taekwondo-teknikker. Men igjen, dette krever rett undervisning fra en instruktør som er opplyst på temaet.

Det krever selvfølgelig en instruktør med innblikk i rett teknikk og fysiologi, slik at man ikke trener inn teknikkene feil, og på den måte får belastningsskader, noe som er lettere jo eldre man blir. Videre er det viktig å ta hensyn til at restitusjonsfasen er lenger, slik at man legger inn både opphold i trening, samt variasjon i treningsform.

Så det er aldri for sent å begynne å trene taekwondo. Du kan nærme deg taekwondo utifra dine egne forutsetninger.

God trening!