Sangrok-Taekwondo som skolefritidsordning på Østensjø skole i Oslo

Sangrok-Taekwondo ble i januar 2015 et tilbud på aktivitetsskolen ved Østensjø skole. Prosjektet ble startet og ledes av Anne Stephanie Bøckmann. Anne har selv trent Taekwondo i Sangrok siden hun var liten, og er gradert 3.Dan sortbelte.

Sangrok-Østensjø gjennomførte førstegradering våren 2015 hvor 60 barn graderte seg til det gule beltet. Siden dette har tilbudet blitt gjennomført til stor glede og suksess for 2. til 4.klassingene ved Østensjø skole.

Prosjektet skulle bare vare et semesteret, men etter første semester tok foreldrene til ordet for at dette måtte fortsettes. Anne Stephanie fortsetter sitt flotte arbeid med barna på AKS, og vi ser for oss lang tid med Sangrok-Taekwondo for barna på Østensø.

2017-04-01T14:27:50+02:00