Vi kan gå uker uten mat, dager uten vann, men kun minutter uten pust. Derfor er det viktig å utøve enhver teknikk med korrekt pust.

Muskulatur og organers positiv utvikling og respons krever rett pust. Derav pusteteknikker vi finner og kan erverve oss gjennom kampsport-teknikker.

En viktig trening i kampkunst generelt er Kigong, som kan forklares som pusteøvelser med fokus på dyp pust helt ned i nedre del av magen. Formålet med disse øvelsene er å utvikle ens Ki/indre energi. Med riktig bruk av Ki kan man erverve krefter langt sterkere enn hva man får til med kun muskelarbeid. En videre positiv effekt av pusteteknikk er at man senker kroppens adrenalin og kortisolproduksjon som fører til redusert stress. Stress er som vi alle vet en kilde til en rekke livstilssykdommer, søvløshet, fedme med mer.

Så trekk pusten!