Pizza er for mange symbolet på det italienske kjøkkenet. Jeg er i tvil om at en italiener hadde fått hjemlengsel av en bit av en Grandiosa. Rosemaling er en av våre nasjonale skatter, men visste du at denne kunstformen antageligvis ble tatt med av Vikingene etter raid i Middelhavet. Tapas er en av mine favorittmåltider fra Spania, men dette er jo sterkt inspirert av det nordafrikanske kjøkken. Jeg er veldig glad i amerikansk country-musikk, og noe mer amerikansk enn det finner man vel ikke? Men vent, dette er jo en konsekvens av folkemusikk fra europeiske immigranter. En gang var poteten en eksotisk ny grønnsak i Norge. Nå bruker vi ordet potittland, når vi skal beskrive noe som er inngrodd norsk.

Det har siden tidenes morgen vært folkevandringer, krig og kulturutvekslinger mellom land og kontinenter. Vi stammer alle fra urmennesket i Afrika og menneskene spredte seg utover verden, utviklet språk og særegenheter i tråd med geografi og klima.

I hele vår historie har mennesker vært i konflikt med hverandre, og behovet for å forsvare seg har alltid vært til stede. Diskusjonene om hvor og når kampkunstene oppstod, er mange, og meningene er delte. Det vi kan si med sikkerhet, er at til alle tider og i alle samfunn har mennesker på en eller annen måte funnet på strategier og teknikker for å nedkjempe sine fiender. og allerede hulemannen fant nok ut at dersom han trente en time lenger med klubben enn det naboen gjorde, kunne han greie å nedkjempe denne naboen.

Når vi tenker på de asiatiske kampkunstene fra Kina, Japan og Korea så er det gjerne de som har utviklet seg og oppstått samtidig som Buddhismen ble spred. Derfor nevnes ofte en munk som ble kalt Bodhiharma i Kina, Daruma i Japan og Dalma i Korea, som kampkunstens far. Han gikk fra India og endte opp i det berømte Shaolin-tempelet. Sagnene sier at han lærte munkene øvelser som hadde selvforsvarsapplikasjoner for å bedre munkenes helse. Derfor er en teori at forfaderen til de asiatiske kampkunstene kommer fra den Indiske kampkunsten Kalaripayattu. Vi vet at de fleste sivilisasjoner utviklet en eller annen form for kampkunst, og dette også i antikkens Hellas. Vi kan i historien lese om Alexander den store sin turne, hvor han tilbragte mye tid i India. Kan det da være at Kalaripayattu ble utviklet etter inspirasjon fra den greske kampkunsten Pankration? Slik kan vi bare fortsette å filosofere på hvordan de forskjellige kulturene som har møtt hverandre har tilført hverandre impulser og lærdom.

Ta min stilart som er Taekwondo. Taekwondo har uten tvil sitt utspring i Karate, som igjen kom fra øyen Okinawa, som igjen hadde stor kinesisk innflytelse. Vi vet at Mongolene raidet over store deler av Asia, og de hadde også sine kampkunster, som sikkert har påvirket og hatt innflytelse på de lokale kampkunstene. Det er vel dette som er evolusjon og utvikling. Nå mener ikke jeg at vi skal ta bort ett hver spor av kultur i våre kampkunster, det ville vært respektløst og kunnskapsløst, men vi kan kanskje utvikle oss mer og øke vår kilde til lærdom om vi ser litt videre og titter over til naboen på hvordan han gjør det. Med andre ord, kaste skylappene, slutte å tro at min stil er bedre enn din stil og heller lære av hverandre.

God trening!