FeaturedVelkommen!

Velkommen til Sangrok sine nye hjemmesider!

Jeg håper disse web-sidene vil gi deg nyheter og informasjon om kampsport.

Jeg ønsker at Sangrok er stedet hvor tradisjon og utvikling går hånd i hånd.

Sangrok er koreansk, og betyr evig grønt. Dette er et symbol på noe som er i positiv utvikling og stadig gror. Dette på mange måter slik enhver aktivitet som skal overleve tidens tann må rette seg etter. Det eneste sikre her i verden er at alt er i endring. Suksess er hvordan man møter endring. Kampsport er hele tiden i endring, og vi er alle delaktig i hvilken vei denne endringen skal gå.

Innholdet på disse hjemmesidene vil være en miks av nyheter og redaksjonelt stoff – alt fra det siste innen trening til historiske artikler og vurderinger. Vi ønsker ikke at dette skal være stilartsavhengig, da alle stilarter har noe å lære av hverandre, og selv om diskusjonen rundt hva som er best er interessant, så er det vel strengt tatt bare forskjellige veier til samme mål.

Jeg håper at disse hjemmesidene er en kilde til inspirasjon og treningsglede!

Henrik S. Hunstad
Master Instructor
Taekwondo: 8.Dan Jidokwan, 7.Dan Kukkiwon
Hapkido: 6.Dan Hapkiwon
Haedongkumdo: 2.Dan Korea Haedongkumdo

PS: Har du artikler du ønsker publisert? Vi ønsker oss bidragsytere. Ta kontakt, så kanskje ditt navn vil stå som forfatter på noe av vårt innhold.

Sommerfugler i magen

Det nærmer seg gradering og nivåtester. Med det så følger det gjerne litt nerver som kan åpenbare seg på forskjellig måte. Alle kjenner vel til sommerfuglen som flyr vilt i magen, bena som skjelver og kanskje til og med kvalme. Alt dette forårsakes av nerver da kroppen kjenner på stress. Det å fjerne disse følelsene helt er vanskelig, og muligens heller ikke så lurt. Klarer vi derimot å takle dem riktig, så kan de være til hjelp for oss, når vi skal prestere.

Da jeg var yngre og konkurrerte mye, kjente jeg på dette flere ganger i året. Noe som hjalp meg var å være ekstra forberedt. Selvfølgelig måtte jeg være forberedt med tanke på å ha lagt ned tilstrekkelig treningstimer, og det var på plass. Så for å skape fokus og komme inn i modus, lagde jeg meg rutiner. Rutiner skaper gjenkjennelse, som fører til trygghet. Dagen før konkurransen startet jeg med å pakke bagen. Dette gjorde jeg møysommelig, så det fremsto nærmest som en rituell handling. Videre passet jeg på å spise næringsfull og riktig mat, som var til hjelp for å la kroppen yte maksimalt dagen etter. Så om morgenen hadde jeg også mine rutiner og spisevaner. Med å være bevisst på alle små handlinger dagen før og om morgenen kjente jeg at jeg sakte med sikkert skled inn i det modus jeg ønsket å være for å prestere best mulig.

Når nervene våre gir utslag i det fysiske, så er det fordi kroppen reagerer på prestasjonspresset som stress og vi reagerer fysiologisk på lik måte som enhver annen situasjon hvor jeg føler stress, frykt, usikkerhet etc. Det vi ønsker å gjøre  er å la disse reaksjonen begynne å jobbe for meg, og da gjelder det å finne sine ting. For meg var det å lage en del ritualer rundt mat og pakking av utstyr, andre kan finne andre ting. Det som er viktig er å være bevisst på at man skal prestere og sakte men sikkert forberede og klargjøre tankene.

Graden av nervøsitet vil variere i forhold til de krav du setter til deg selv. I et samfunn hvor prestasjon settes i høysetet har mange for høye krav til egen prestasjon. Sett deg selv høye krav, men realistiske. Dessverre så må forberedelsene være på nivå med det vi ønsker å oppnå. Det hjelper lite med positiv psykologi og rutiner, dersom jeg ikke har gjort hjemmeleksen og lært meg det jeg skal prestere.

I voksen alder har jeg blitt bevisst på visualisering. I forkant av prestasjoner setter jeg meg ned og visualiserer det jeg skal gjennom. Jeg ser alltid for meg at jeg løser oppgaven på best mulig måte. Hjernen vår er ikke så vanskelig å manipulerer, gjennom positiv selvsnakking og visualisering, programmerer du tankene dine og på den måten øker sjansen for suksess. Det er ikke tilfeldig at visualiseringsteknikk benyttes av alt fra soldater, næringslivsledere til idrettsutøvere. Dette er et verktøy vi vet fungerer. Hjernen styrer kroppen, så vi må ha tankene med på vårt lag.

Når du klarer å mestre din nervøsitet vil du føle økt fokus, og være mer rustet for mestring.

Med det så gleder jeg meg til å se deg yte ditt beste og være på vei mot neste mål. Forbered deg, snakk deg opp, og tenkt positivt.

Med hilsen
Henrik S. Hunstad
Master Instructor

PS: Har du ikke meldt deg opp til gradering og graderingskurs, kan du ut uken gjøre dette på senteret.

 

Arrangementer for inspirasjon og læring

Vinteren er her, og det er hektiske tider i vente. Vi har kalenderen full av arrangementer for inspirasjon og mer læring.

Søndag 20.november arrangerer vi workshopen: Essential Taekwondo.
Her ønsker jeg å gi dere de momentene jeg mener er viktig for forståelse og utvikling i taekwondo. Passer for alle med grønt belte og høyere.
Les mer om arrangementet.

Lørdag 26 november arrangerer vi Hanmadang.
Hanmadang er en konkurranse i mønster og selvforsvar.
Dette er ment som et lavterskel arrangement for alle uansett nivå.
Her får du mer informasjon om dette arrangementet.

Det nærmer seg gradering…

Lørdag 3.desember holder vi graderingskurs i Taekwondo.
Vi vil gå gjennom alle deler av pensum, slik at man er best mulig rustet for gradering. På graderingskurset har man mulighet for å oppnå to av tre evalueringsstriper til gradering.

Lørdag 10. desember avholdes selve graderingen.

Påmeldingsskjemaer til arrangementene finner du i resepsjonen på senteret.

Noter deg datoene og sett av tid i kalenderen.

Vel møtt!
Henrik S. Hunstad
Master Instructor
Taekwondo:  8.Dan Jidokwan, 7.Dan Kukkiwon
Hapkido: 6.Dan, Hapkiwon

I business med å lage bra folk.

Gjennom undervisning av våre aktiviteter har vi stor påvirkningskraft på elevene. Med dette så ligger det et stort ansvar. Alle som står ovenfor en gruppe mennesker som har motivasjon om å ta til seg din kunnskap, har påvirkningskraft og mulighet for påvirkning.

Som kampsportinstruktør lærer vi også bort ferdigheter som uten et verdigrunnlag i bunn kun ville vært vold. Derfor er bevisstgjøringen av ansvaret som ligger i påvirkningskraften og rollen som et forbilde viktig.

Vårt mål er at utøverne skal føle treningsglede og få gode resultater. Vi ønsker å lære bort aktiviteter tuftet på gode verdier, aktiviteter hvor man setter seg individuelle mål og honoreres for dette. Vi ønsker å sette verdier i høysetet og hvor det er en kjerne av tradisjonelle verdier som fungerer som et verktøy for å skape bra mennesker. Med tradisjonelle verdier tenker jeg på dyder som høflighet, respekt for hverandre, empati og kjærlighet.

I sommer så jeg en film som gjorde inntrykk på meg. Det var en film som heter ”Pay it Forward” fra 2001, med Kevin Spacey, Helen Hunt og Haley Joel Osment i hovedrollene. Filmen handler om en skolelærer som gir elevene i lekse om se på verden, og komme med et forslag om hva de kan gjøre for å endre verden positivt. En av guttene i klassen kommer opp med prosjektet ”pay it forward”, som går ut på at man skal gjøre en god gjerning, og mottager av denne gjerningen skal så gjøre en god gjerning mot tre andre. Prosjektet er faktisk et pyramidespill med gode gjerninger som innsats.

nhg24

Dette fikk meg til å tenke at med så mange unge mennesker som vi har på vårt senter, og med den påvirkningskraften vi har, så kan vi faktisk gjøre en forskjell. Verdiene lå jo allerede der i læresetninger og nedfelte regler, men uten action blir det bare fine ord uten handling. Derfor har vi satt av noen minutter i klassene hvor vi bevisstgjør gode gjerninger, og i blant for elevene ”hemmelige” hjemmelekser.

Som jeg har skrevet så mange ganger tidlig, så er begrepet selvforsvar et svært vidt begrep som innbefatter så mye mer enn evnen til å forsvare seg ved et fysisk angrep. Ved å spre gode verdier og positiv holdning så kan vi faktisk snakke om selvforsvar mot et kaldt samfunn hvor enhver er seg selv nærmest. Tar vi for oss Kardemomme-by så er Egners lille by et slags utopi, men absolutt et mål om et samfunn hvor man tar vare på hverandre og man kan være seg selv, uten frykt for å bli mobbet og trakassert.

Som instruktør og et liv hvor jeg har valgt å vie all min tid til kampkunsten, så ville det vært uutholdelig å kun ha mål om å lære ut fysiske teknikker. Det er ingen ting som er så tilfredsstillende som å se unge mennesker som føler mestring, utvikler et sterkt selvbilde og er et godt medmenneske. Sammen med foreldre og skole, håper jeg vi kan være en bidragsyter til å skape ”bra folk”, og med det gjøre en endring.

Ta deg tid til å se filmen, så sees vi til trening med svette, moro og gode verdier.
(Her er link til en trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=qfW0wCV9iFI)

Varme hilsner
Master Instructor Henrik S. Hunstad

PS: Junior-camp arrangeres neste gang 14-15 oktober! Les mer her!.
PPS: Teknikkworkshop Kukkiwon/WTF Poomsae 16 oktober. Meld deg på her!

Ikke blokker! Ta i mot!

Blokkering på japansk kan oversettes med uke. Ser vi på den virkelige betydningen av dette ordet så betyr det faktisk å motta.  På koreansk kaller vi en blokkering for makgi, og dessverre har ikke ordet makgi samme betydning, da det faktisk betyr å stoppe/blokkere noe.  De fleste av taekwondo sine teknikker er tatt fra / nedarvet fra Karate, og derfor har jeg valgt å se på den japanske betydningen av dette ordet.

Om vi skal stoppe noe ved å blokkere, så ligger det i dette et spørsmål om styrke. Det er ren fysikk, den sterkeste vi vinne duellen. Ser vi på det jeg mener er den riktige oppfattelse av blokkeringene vi finner i de tradisjonelle teknikkene, så tror jeg det er ment som bevegelser hvor man «kobler» seg på angrepet, mottar dette og lar min absorbsjon av angrepet bestemme motangrepet. I alle håndteknikker så «ruller» vi for å oppnå mer styrke, kunne stoppe presist men det aller viktigste er at vi ved korrekt utførelse «tar i mot» angrepet uten å oppnå hardt mot hardt.  Dersom vår kontring koordineres med angrepet vil motstanders arm eller ben, rulle over vår arm for å skifte retning og dirigeres ut av angrepssonen. Ved å se «blokkeringer» i et slikt slys, så vil motangrepet åpenbare seg selv, samt så vil vi oppleve at en rekke teknikker hvor vi trodde at endepunktet var selve forsvaret, så vil man se at «hentingen» av teknikken var forsvaret og enden på teknikken er motangrepet. Det er her vi kan se de klassiske teknikker møte de taktiske, og man bevisstgjør seg broen mellom fra klassisk kampkunst til taktisk forsvar, bygget på fysiologiske reaksjoner ved stressopplevelser.

Kampkunstene deles populært i harde og myke stiler. Dette er en deling jeg mener erFEIL og kun bygget på en grunn viten om teknikker, bruksområder og fysiologiske reaksjoner. Kall det gjerne tabloidversjonen. Jeg mener en hver stil skal være en harmoni hvor man i som alt annet opplever en puls, en bølge som går i sirkel fra kollaps til eksplosjon.  Denne pulsen og overgangen fra kollaps til eksplosjon mener jeg er grunnleggende forståelse for bevegelse og kroppens reaksjon.

Går vi tilbake til tanken om at vi ikke møter hardt med hardt. Mottar angrepet og går i synergi med motstanders bevegelse for så å benytte dette til mitt forsvar, så kjenner vi igjen dette i forklaring på hapkido’s og aikido’s tanke og teori. Vi kan også gjenkjenne dette i Taiji sin forklaring av applikasjoner, teori og praksis bak treningsformen «push hands». Disse stilartene blir gjerne rett eller galt tillagt mye energiarbeid og mer mystisk bruk av den såkalte Ki/Chi. Ser vi på tanken om å koble seg på motstander med et taktisk øye, så stemmer dette overens med SPEAR-systemet, hvor man lærer at det er motstander som styrer kampen. For mange klinger dette dårlig, men det å styre kampen betyr ikke at jeg er underlegen. Snarer tvert i mot, jeg instinktivt eller ei velger forsvaret mitt i henhold til angrepet, og det gjør meg faktisk mer effektiv og suveren.

Så start å ta i mot.

Teknikkworkshop Kukkiwon/ WTF Poomsae

wtf-poomsae

Velkommen til Teknikkworkshop Kukkiwon/ WTF Poomsae

Åpent for alle fra grønt belte og opp, for alle institutter og klubber.

Vi trener med fokus på rett grunnteknikk til bruk i poomsae både for gradering og konkurranse. Teknikker og poomsae som blir undervist er etter Kukkiwon og WTF’s siste standard.

Dato: 16 oktober 2016
Tid: 12.00 – 16.00
Pris 550,- betales ved oppmøte

Påmelding skjer ved å trykke «delta» på arrangementets Facebook side: https://www.facebook.com/events/1587005758272445/

Instruktør:
Kukkiwon Master Instructor
Henrik S. Hunstad, 7.Dan

Junior Camp, fra 7 til 12 år

junior-camp

Vi gjentar suksessen og inviterer til Junior-Camp med overnatting for alle fra 7 år til 12, på Lilleaker.

Arrangementet starter på fredagen. Det blir trening til oppvisning og middag.
Kvelden avsluttes med sunt godteri og film.

Vi sover i salen, og våkner om morgenen til felles frokost og mer trening til oppvisning. Klokken 12.00 ønsker vi at foreldrene kommer og ser oppvisningen vi har forberedt.
Det vil være minimum to voksne tilstede hele tiden.

Ta med:
– Sovepose og eventuelt liggeunderlag
– Taekwondo-drakt
– Toalettsaker
– Treningsdress eller lignende for å ha på før og etter trening.
– Kosedyr er ønsket
– Diplom blir utdelt til alle deltagere.

Dette er et Ipad og dataspillfritt arrangement, så Ipad ol ber vi om at blir liggende hjemme. Vi står for mat og «godteri», så ber om at ingen tar med eget.

Dato: 14-15 oktober
Tid: 17.00 – 12.00
Pris: kr 750,- betales ved påmelding.

Påmelding skjer på eget ark på senteret.

Meditasjon: vend fokuset innover og vær tilstede i pusten!

Ordet meditasjon er et ord som er mye brukt og ikke minst mystifisert.

Det å meditere er i reneste form det å rette fokus innover med en bevissthet på pusten.

Ved å gjøre denne øvelsen oppnår man å være tilstede i øyeblikket, og man motvirker stress. Meditasjonsøvelser kan selvfølgelig benyttes som verktøy for visualisering, selv-healing med mer.

Men, kanskje den viktigste oppgaver er den lille pausen i det daglige jaget som meditasjon gir. Ved å gjøre dette daglig vil man oppleve å kontrollere pusten bedre i situasjoner som stress, krise etc. Det i seg selv er selvforsvar, da man i slike stunder ofte blir styret av kroppens stressreaksjoner og blir lammet fra å handle slik man burde. I tillegg har det en rekke helsemessige gevinster, så sett av alt fra 10 min til en time hver dag, og du vil etter hvert oppleve velvære, økt evne til fokusering , konsentrasjon med mer.

Ha en energigivende god meditasjon,
Henrik S. Hunstad
Master Instructor
Taekwondo: 7.Dan, Hapkido: 6.Dan

 

Fysisk trening: en gave til ditt barn!

 

Det er mange fordeler ved å trene som barn som man vil ha nytte av når man har blitt voksen. Gi barna dine positive treningsvaner og invester i deres fremtid.

Det å trene som liten kan ha en god effekt på helsen gjennom hele livet, samt at det fører til at det blir en rutine og positiv vane man tar med seg i voksen alder.

Vi vet at fysisk trening reduserer risikoen for overvekt, bedrer kondisjon, styrker skjelett, gir bedre koordinasjon, balanse og ikke minst spiller inn på vår mentale helse.

For de minste er dette en ren investering i deres fremtid. Barn som trener regelmessig får en god utvikling av muskelstyrke og motorikk. Veldig mange som trener opplever en lykkefølelse etter trening. Trening har en positiv effekt på depresjon og angst. Trening kan være med på å gi et bedre selvbilde, mestringsfølelse og med det selvtillit.

Variert trening er viktig, og nettopp her er kampsporttrening så bra. I de fleste kampsportklasser er det nettopp kombinasjonen av styrke, fleksibilitet, koordinasjon, fokus etc. som gjør at det blir en god grunntrening for all annen aktivitet også.

Kampsporttrening er derfor en investering for alle uansett alder, og et sted hvor man kan trene ut ifra egne forutsetninger i et miljø med mangfold i alder, kultur og form.

Ta med deg hele familien og spark i vei hos oss.

Sporty hilsen
Henrik S. Hunstad
International Master Instructor
Sort Belte 7.Dan

PS: Håper å se mange glade elever og venner på Sangrok lørdag 3. september for feiring av kampkunstensdag. Les mer her!

 

 

Kampkunstens dag

kampkunstensdag

Den første lørdag i september hvert år er det kampkunstens dag. Dette markerer vi med en rekke minioppvisninger, foredrag og enkel servering. Vi ønsker å feire med elever, famile, venner og alle som er interessert i våre aktiviteter.

          Tid: Lørdag 3. september, kl 16.00 – 18.00
          Sted: Mudo Lilleaker – Sangrok Kwan, Lilleakerveien 31, 0281 Oslo, Norway
          Pris: Gratis

Ta med deg venne dine, kom og la deg inspirere!

Velkommen på trening!

Skoleferien er snart over, og vi er klare med ordinær timeplan.

Føles terskelen høy for å komme i gang med trening igjen. Bare en ting å gjøre, ta sats og hopp. Vi har mange spennende aktiviteter planlagt, så det er bare å finne frem treningbagen og skape tid i kalenderen. Det er på Lilleaker det skjer.

Vi gleder oss til å se deg igjen.

Vel møtt.
Sommerhilsen,
Henrik S. Hunstad
Int.Master Instructor, 7.Dan.

PS: Legger ved timeplanen her slik at du kan planlegge treningene dine.